huidige Locatie: Home -  Air Jordan 12 Cool Grey eiwit A dat zich gedraagt ​​als

Air Jordan 12 Cool Grey eiwit A dat zich gedraagt ​​als

Air Jordan 12 Cool Grey

De P127 tumor suppressor eiwit gecodeerd door thelethal (2) reuze larven, l (2) gl, gen ofDrosophila melanogasterforms hoge moleculaire massa complexen bestaan ​​voornamelijk uit P127 moleculen. Om te bepalen of P127 kan zichzelf assembleren in de afwezigheid van andere bindende factoren, analyseerden we de grootte ofin vitrosynthesized P127 door gelfiltratie en vond dat P127 wordt altijd teruggevonden in een hoge moleculaire massa Air Jordan 12 Cool Grey vorm, demo- onstrating dat P127 kan oligomerize op zijn eigen . Eerdere studies hebben aangetoond dat P127 drie homo-oligomerisatie domeinen bevatten. Om nauwkeuriger te bakenen deze Jordans Kopen Goedkoop domeinen, hebben we een reeks van 32 chimère eiwitten van bepaalde gedeelten van P127 gefuseerd aan eiwit A, dat zich gedraagt ​​als een monomeer eiwit gegenereerd, en bepaald de mate van oligomerisatie van de gefuseerde eiwitten. Deze studie konden we drie discrete homo-oligomerisatie domeinen, elk van -50 aminozuur residuen lang in kaart. Deze domeinen, aangeduid als HD-I, HD-II en HD-III, liggen tussen amino ac
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties