huidige Locatie: Home -  Air Jordan 3 White Cement uitdagingen voor de melkveehouders van kleine

Air Jordan 3 White Cement uitdagingen voor de melkveehouders van kleine

Air Jordan 3 White Cement

De doelstellingen van deze studie waren om informatie over de gezondheid van dieren uitdagingen voor de melkveehouders van kleine en middelgrote kuddes en over de terreinen waarop consultancy diensten moet worden verbeterd te krijgen. De hyperlink naar een internet-based enquête werd verstuurd naar 9.021 boeren in Oostenrijk. De enquête bevatte vragen over de deelnemers en hun boerderijen, over wie is in overleg met de boeren met betrekking tot de gezondheid van dieren, voeding, sire selectie, de bouw van schuren en veeteelt, over diergezondheid boeren vinden meest uitdagende, en over hun eisen Air Jordan 3 White Cement voor verbeterde adviesdiensten. De vragenlijst is anoniem afgerond. Analyses werden gestratificeerd naar melkgift (gecategoriseerd) en of de boeren werkte full-time of part-time. De totale respons was 11,3% (n; =; 1018). De meeste bedrijven minder dan 20 koeien (54,0%) of 20 tot 50 koeien (40,1%) gehouden. Met betrekking tot de gezondheid van dieren, de dierenarts was de belangrijkste adviseur voor de meerderheid van de boeren (84,6%). Jordans Bestellen Maat 38 Over kwesties die verband houden met voeding, si
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties