huidige Locatie: Home -  Jordans Dames terpane distributies onderscheiden Exxon Valdez resten

Jordans Dames terpane distributies onderscheiden Exxon Valdez resten

Jordans Dames

gebruikt om onderscheid te maken van meerdere bronnen in de regio getroffen door de Exxon Valdez spill zijn niet noodzakelijk van toepassing op alle spill situaties, de beginselen die hun Jordans Bestellen In Nederland selectie beheerst zijn. Uitkeringen van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en dibenzothiofenen onderscheiden Exxon Valdez olie en de verweerde resten uit de achtergrond koolwaterstoffen in benthische sedimenten. Verhoudingen en zijn bijzonder nuttig. Koolstof isotopen en terpane distributies onderscheiden Jordans Dames Exxon Valdez resten gevonden op kusten van teer uit andere bronnen. Diesel en diesel roet geïdentificeerd door de Air Jordan 3 White Cement afwezigheid van gealkyleerde chrysenes en een nauwe verdeling van n-alkanen, terwijl pyrogene producten werden onderscheiden door de dominantie van 4- tot 6-ring PAK in 2- tot 3-ring PAK en de dominantie van niet-gealkyleerde dan gealkyleerd homologen van elk PAK series. De aanwezigheid van 18α ​​(H) -oleanane in benthische sedimenten, in combinatie met de afwezigheid ervan in de Exxon Valdez olie en de residuen, conf
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties