huidige Locatie: Home -  Jordans Online Ontwerpen plaatsvervangende kalibratie satelliet oceaan kleursensoren Het

Jordans Online Ontwerpen plaatsvervangende kalibratie satelliet oceaan kleursensoren Het

Jordans Online Ontwerpen

Oceaan kleur radiometry (OCR) biedt waardevolle gegevens voor biogeochemische oceanografie. In situ OCR metingen worden gebruikt bij de ontwikkeling en validatie van bio-optische modellen en plaatsvervangende kalibratie satelliet oceaan kleursensoren. Het is dus cruciaal nauwkeurig de in situ OCR metingen, is een uitdaging, vooral in gebieden Air Jordan 3 Bestellen blootgesteld aan ongunstige omstandigheden en waar wateren optisch complex. In het huidige werk, wordt de nauwkeurigheid van de in situ OCR geanalyseerd met data verkregen in een breed scala van bio-geografische provincies in de zuidelijke Atlantische Oceaan en Zuidoost-Stille Oceaan tijdens de R / Jordans Online Ontwerpen V Melville MV1102 cruise. Gevarieerde technieken ingezet om boven water te meten remote sensing reflectie (Rrs) zijn met elkaar vergeleken. Gemeten Rrs is vergeleken met gemodelleerde Rrs in een sluiting experiment. De impact van Rrs onzekerheden over het ophalen van chlorofyl a concentratie (ChLA) en de inherente optische eigenschappen (IOP) wordt geëvalueerd op basis Air Jordan 3 van operationele bio-optische Algor
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties