huidige Locatie: Home -  Jordans Online Shop gemeenschappen In de Alpilles massief de Provence

Jordans Online Shop gemeenschappen In de Alpilles massief de Provence

Jordans Online Shop

Na een brand te vegetatie dynamiek wordt onderzocht over een langere termijn, om de lange-termijn effecten Nike Jordan Men van vuur op plantaardige diversiteit te onderzoeken en na te gaan of een opeenvolging model, zoals Clements ''relais floristische' of Egler's 'initiële floristische' modellen, van toepassing op na een brand dynamiek in Middellandse gemeenschappen. In de Alpilles-massief, de Provence, Zuid-Frankrijk, werden 20 percelen bemonsterd op elk van de zes locaties; vijf die waren verbrand door branden de laatste Jordans Online Shop 30 jaar (1977, 1983, 1989, 1999 en 2003) en Air Jordan Dames een controleplaats niet verbrand ten minste 80 jaar. Temporele variaties in relatieve soorten dichtheid worden gemodelleerd door regressie bochten. De structuur van diversiteit wordt geanalyseerd op basis van de gemiddelde soortenrijkdom (α), beta-diversiteit (βw), Shannon diversiteit index (H) en de relatieve billijkheid index (Eh), wetende dat de Egler model leidt tot de voorspelling dat rijkdom hoogste onmiddellijk zou moeten zijn volgende verstoring. Geen significante verschillen in soortenrijkdom werden ontdekt tussen sites, en spec
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties