huidige Locatie: Home -  Jordans Winkels bloedgassen en duur van postoperatieve opnameduur

Jordans Winkels bloedgassen en duur van postoperatieve opnameduur

Jordans Winkels

complicaties (P u003c0 · 05). De incidentie van POPC was hoger bij patiënten met gevorderde leeftijd, roken, preoperatieve abnormale bevindingen Jordans Shop Online verkregen uit een lichamelijk onderzoek van de borstkas, een hogere ASA-klasse en de langere duur van de operatie. De gevoeligheid (0 · 76) en specificiteit (0 · 79) van abnormale preoperatieve bevindingen verkregen uit lichamelijk onderzoek naar POPC voorspellen waren hoger dan abnormale preoperatieve spirometrie (0 · 67 en 0 · 56 terugwerkende kracht). Er was geen significant verschil tussen patiënten met en zonder pulmonaire complicaties met betrekking tot gewicht, serumalbumine, type incisie incidentie van abnormale preoperatieve bloedgassen en duur van postoperatieve opnameduur. We concluderen dat POPC is nog steeds een ernstige oorzaak van postoperatieve morbiditeit. Meerdere risicofactoren zijn preoperatieve abnormale spirometrie Air Jordan 6 verantwoordelijk voor de ontwikkeling van POPC. Als alleen wordt gebruikt, heeft Jordans Winkels spirometrie klinische waarde beperkt als een screening test om POPC na bovenste abdominale chirurgie voorspellen.
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties