huidige Locatie: Home -  Jordans Women Nederland aan de elektrofysiologie laboratorium gebracht voor

Jordans Women Nederland aan de elektrofysiologie laboratorium gebracht voor

Jordans Women Nederland

BackgroundTachyarrhythmias kunnen aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit bij zuigelingen en jonge kinderen. Ons doel was om vroeg te beoordelen en late uitkomsten bij kinderen die radiofrequente katheterablatie voor hun tweede birthday.MethodsThis is een retrospectieve beoordeling van de medische dossiers van 1995 tot 2009 bij één Jordans Women Nederland instelling met een grote verwijzing base.ResultsThirty-vier kinderen jonger dan 2 jaar oud werden aan de elektrofysiologie laboratorium gebracht voor katheterablatie voor tachycardie. Radiofrequente ablatie (42 procedures) werd uitgevoerd bij 31 kinderen Jordans Online Goedkoop (gemiddelde gewicht, 7,4 kg; range, 2,6-12,3 kg). Tachyaritmieën waren atrioventriculaire re-entry tachycardie (19), ectopische of multifocale atriale tachycardie (6), atriale flutter (1), ventriculaire tachycardie (3), en aangeboren junctionele buitenbaarmoederlijke tachycardie (2). Zeventien kinderen voorgeschoteld-tachycardie geïnduceerde cardiomyopathie en hartfalen. Drie patiënten vereist extracorporale life support voorafgaand aan de procedure. Radiofrequente katheterablatie
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties