huidige Locatie: Home -  Nike Jordan voor de slechte neurologische uitkomst over

Nike Jordan voor de slechte neurologische uitkomst over

Nike Jordan

95% BI 0,65-1,11). De gepoolde RR voor sterfte in het ziekenhuis Nike Jordan 1 Flight voor 10 NRS was 0,84 (95% BI 0,78-0,92) en voor de slechte neurologische uitkomst over de kwijting was 0,95 (95% CI 0,90-1,01) in random-effects model. In subgroep analyse voor de NRS met out-of-ziekenhuis CA, de gepoolde RR voor sterfte in het ziekenhuis was 0,86 (95% BI 0,76-0,99) en voor de armen neurologische uitkomst over de kwijting was 0,96 (95% CI 0,90-1,02) . Voor de aspirant-NRS, de gepoolde RR voor sterfte in het ziekenhuis was 0,76 (95% BI 0,65-0,89) en voor de armen neurologische uitkomst over de kwijting was 0,96 (95% BI 0,90-1,02). De meeste studies hadden aanzienlijke risico van partijdigheid en de algehele kwaliteit van het bewijs werd zeer low.InterpretationTH wordt geassocieerd met een verminderde sterfte in het ziekenhuis voor volwassenen patiënten gereanimeerd uit niet-shockable CA. Echter, de meeste Nike Jordan studies Air Jordan 4 hadden aanzienlijke risico van vertekening en kwaliteit van gegevens zeer laag. Verdere hoge kwaliteit gerandomiseerde klinische studies zou de werkelijke voordeel van de TH te bevestigen in deze populatie.
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties